Fondsen Schuiten en Hergé

FRBDe Koning Boudewijn Stichting heeft blijk gegeven van een groot vertrouwen in de Bibliotheca Wittockiana: die krijgt twee belanrijke Fondsen toevertrouwd.

Enerzijds is er het Hergé Fonds, met 39 brieven door Georges Rémi geschreven aan zijn privé-secretaris maar ook zijn vriend en vertrouwpersoon Marcel Dehaye. Het is een privé-correspondenctie, bijna uitsluitend met de hand geschreven en soms met verlucht spontane tekeningen. Deze brieven dateren uit de periode 1947-1949.

Anderzijds, ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van de “cités obscures” van FRançois Schuiten, krijgt de Wittockiana de originele, de schetsen en alle stadia in de voorbereiding van al de boeken die zich nin België afspelen. Van de andere volumes, die zich in Frankrijk afspelen, werden de blauwdrukken geschonken aan de Bibliothèque Nationale de France. FRançois SChuiten wilde de documenten in verband met zijn artistiek werk en de evolutie van de creatie zo goed mogelijk en in oorspronkelijke staat bewaren voor de toekomst. Dankzij deze schenking blijven de originelen beschikbaar voor een eventuele herdruk.

Zo raakt dit patrimonium ook niet versnipperd en blijft het als een geheel in België. Dit waardevolle materiaal wordt nu ook in de best mogelijke omstandigheden voor de toekomst bewaard.