In bewaring gegeven: Pierre ALECHINSKY

alechinsky

Pierre ALECHINSKY, Une écriture boustrophédone, 1993.

Tot grote tevredenheid van alle bezoekers van de Wittockiana heeft de Fédération Wallonie-Bruxelles besloten om aan ons museum een groot boek-sculptuur in depot te geven dat komt uit de persoonlijke collectie van Pierre Alechinsky.  Het getuigt van een volledig vertrouwen tussen kunstenaar en Wittockiana waar hij reeds in 1992 een prestigieuze tentoonstelling organiseerde.

Het kunstwerk dateert van 1993 en presenteert zich als een boekvoorwerp uit gebakken aarde, getiteld Une écriture boustrophédone. 

Het kunstwerk stelt een open boek voor en vormt een perfecte synthese op esthetisch, artistiek en literair vlak.

Op de linkerbladzijde zien wij een slangachtig motief dat verwijst naar de kunstbeweging CoBrA; de kunstenaar was er een prominent lid van.  Op de rechterbladzijde een tekst in boustrophedon die in spiegelschrift gepresenteerd is waar de kunstenaar zich dikwijls van bediende.

Om beurten literair, sculpturaal en grafisch past deze boek-sculptuur Une écriture boustrophédone perfect in het ruimere gebied van de boekkunsten die de Bibliotheca Wittockiana sinds haar ontstaan willen propageren.

Tussen boekbanden, boekobjecten, kunstenaarsboeken en bibliofiele werken probeert de Wittockiana elk werk te tonen dat getuigt van de rijkdom en de diversiteit in de boekkunsten.  Haar collectie omvat reeds merkwaardige stukken zoals de boek-sculpturen van het koppel Kubach-Wilmsen, van wie de reputatie niet meer hoeft gemaakt te worden.  Het verwerven  van  het kunstwerk van Pierre Alechinsky door de Fédération Wallonie-Bruxelles en het in depot geven aan de Wittockiana getuigt van de coherente visie en bestendigheid van de verzameling.