+32 (0) 2 770 53 33 info@wittockiana.org
MENU

DESIGN-A-BOOK
VERNIEUWING EN EXPERIMENT UIT BELGIË

WITTOCKIANA – BRUXELLES
12 FEBRUARI — 30 APRIL 2023 

Het Wittockiana Museum en het Atelier du Livre van Mariemont organiseren in 2023 een tentoonstelling in Brussel (Wittockiana) van nieuw en experimenteel werk in vormgeving van boek en boekband zoals aangeleerd, gemaakt, ook in zeer experimentele vorm, en bestudeerd in België. Beide instellingen vinden elkaar in de ambitie het boek als object te bevragen, maar ook te tonen. Beiden streven ze ook naar de beste manier om deze kennis over te dragen, de schepping van nieuw werk aan te moedigen en een brug te slaan tussen toegepast onderzoek en de kunsten van het boek. Sinds zijn oprichting in 1983, heeft de Wittockiana zich een stevige plaats verworven als Museum van het boek, met speciale aandacht voor de kunst van de boekband. Het Museum verzorgt tentoonstellingen en publicaties over het werk van de grote hedendaagse boekbinders, maar schenkt ook grote aandacht aan de materialiteit van het boek op zich en als tentoonstellingsobject, met klemtoon op de nieuwe vragen die het maken en exposeren van boeken met zich meebrengt. Oproep tot deelname Tentoonstelling Wittockiana – Brussel 12 Februari – 30 April 2023 Het Atelier du Livre van Mariemont is een centrum voor onderwijs en productie dat zich sinds de oprichting in 1991 toelegt op de diverse componenten van de kunst van het boek, en dit steeds in samenwerking met het Koninklijk Museum van Mariemont en zijn befaamde verzameling van kostbare werken. Het aanleren van bindtechnieken krijgt hierin een bijzondere plaats. Om vernieuwing in dit veld te ondersteunen, heeft het Atelier in 2010 een driejaarlijkse beurs uitgeschreven voor onderzoek in creatieve technieken en projecten in boekbinden. Deze beurs heeft reeds aan vier laureaten de kans gegeven een eigen onderzoeksproject uit te werken en dit via een publicatie aan een breder publiek te tonen. Hun werk zal in de expositie te zien zijn. In de loop van de tentoonstelling zal een studiedag over het thema worden georganiseerd, net als een reeks workshops en ontmoetingen met ontwerpers en bursalen. De tentoonstelling zal ook begeleid worden door een catalogus.

WELKE BOEKEN ?

De werken zullen door een internationale jury worden geselecteerd. Van de ingediende projecten wordt verwacht dat ze een focus hebben op het onderzoek naar de materialiteit van het boek.

De volgende projecten kunnen in aanmerking komen :

• boeken die de codes bevragen van het boek als drager :

– hedendaagse technieken en structuren van boekbinden (zowel het opnieuw bevragen van klassieke vormen of het experimenteren met de meest recente technieken) ;

– vormgeving van het boek als object (formaat, materialen, manieren van lezen).

• boeken die zich situeren op het snijvlak van verschillende disciplines : digitale kunsten, textieldesign, performance…

• boeken op het kruispunt van de toegepaste kunsten en de hedendaagse beeldende kunsten : boekbanden, boekobjecten, kunstenaarsboeken en geïllustreerde boeken (fotografie, schilderkunst, grafische albums…)

• de boeken in kwestie kunnen unieke werken zijn, uitgaven in beperkte oplage (small press, eigen uitgave) of in handelseditie.

PRAKTISCHE INLICHTINGEN

Oproep tot deelname

Technische fiche

TENTOONSTELLING DESIGN-A-BOOK