HOME

HUIDIGE TENTOONSTELLINGEN

 

 Het “livre pauvre” laat haar oog vallen op de Bibliotheca wittockiana

             om haar rijke geschiedenis in het voetlicht te plaatsen

Ter gelegenheid van een tentoonstelling in Parijs in 1980 ontdekt Daniel Leuwers, Frans dichter en litterair criticus, de Manuscrits de Zervos die in grote mate zijn ingenomen door Henri Matisse en Miro. Deze “verluchte handschriften” wekken zijn enthousiasme op en brengen hem op het idee van een boek dat groeit uit de ontmoeting van complementaire artistieke bijdragen. De creatie, die vijftien jaar geleden begon, is dus geen boek om te doorbladeren maar een groot blad papier, gevouwen volgens de inspiratie en doorheen de interactie van de artiesten die eraan bijdroegen.

Het gebruik van “arme” middelen kan leiden tot het openbloeien van de grootste schoonheid. Schoonheid valt hier niet samen met prijzig. Het “arme boek” hult zich bewust in armoede, in soberheid, met stijl en klasse.Op zijn manier beroept het “arme boek” zich op het ideaal van soberheid en bescheidenis waarvan Charles Baudelaire de visionaire verdediger was toen hij geschreven dichtkunst koppelde aan de bijdrage van een schilder.

Het specifieke van het “arme boek” zit hem in het breken met de commerciële logica, in de overbodigheid van een financiële investering, in de zeer beperkte oplage, hooguit enkele exemplaren verdeeld tussen schrijvers-makers en een of andere geprivilegieerde verzamelaar, in de bedoeling om het aan een zo groot mogelijk publiek te tonen.
De ware zin van het “arme boek” bestaat erin dat het niet in de commerciële circuits terecht moet komen om zijn essentiële waardigheid te behouden, dat het geen compromis duldt en dat het zijn vrijheid koestert. De tentoonstelling laat ons toe om deze authentieke kunstwerken en hun ode aan de vrijheid voor de allereerste keer in België te ontdekken.

                Activiteiten rond de tentoonstelling

Activiteiten op reservatie: 02/770 53 33 ou via info@wittockiana.org

Families en ruimer publiek :

Gezinnen: op zondag 6 en 13 augustus en 3 september om 14u30/ 5€
Intergenerationeel «het schitterend lijk »-atelier: het verknippen van woorden uit kranten, het schrijven van korte surrealistische gedichten en het verluchten ervan met collages van foto’s uit magazines, dat alles op een enkel gevouwen blad, met een knipoog naar het « arme boek».

Schoolgroepen: 

Kleuterklassen en Lager onderwijs: bezoek met gids (20 min.) gevolgd door een “Mic Mac”-atelier: samen een interactief reepjesboek maken over een thema naar keuze (dieren, beroepen, …), aangevuld met woordenschat voor de oudsten.

Secondair onderwijs: bezoek met gids (45 min) + “het schitterend lijk”-atelier (1u). Werk rond André Breton en het surrealisme, kleine zinnetjes-gedichten maken en verluchten met collages en tekeningen. Aangepaste thematische focus op aanvraag