+32 (0) 2 770 53 33 info@wittockiana.org
MENU

L’Immortalité chimérique. Camille De Taeye in de boeken

25 mei 2023 – 24 januari 2024
Camille De Taeye (1938-2013), een levensgenieter met een subversief gevoel voor humor en een tragisch levensverhaal, was een Brusselse schilder die van boeken hield. Hij evolueerde in de marge van artistieke trends en bewegingen en ontwierp boeken met verschillende auteurs, die hij begeleidde met lithografieën. Elke afdruk is een echo van de teksten, maar ook van de vele facetten van de schilder die in zijn schilderijen tot uiting komen.

Over de Wittockiana

De Wittockiana, die de naam van zijn stichter draagt, werd gecreëerd door Michel Wittock. Tijdens zijn leven verzamelde hij een indrukwekkende verzameling boeken, manuscripten en autografen.

De Wittockiana is het museum over de boekkunst en het boekbinden in Brussel. De collectie, die bijna 3.000 werken omvat, bestaat uit unieke boeken: allemaal dragen ze hun materiële geschiedenis, de getuigenis van een kunstenaar, een boekbinder of het merkteken van hun auteur.

In 2010 werd de Wittockiana door de Federatie Wallonië-Brussel erkend als museum. Dankzij deze erkenning kan het nu worden erkend als een museum van openbaar nut, ten dienste van de gemeenschap en het boek. Bovendien schonk Michel Wittock zijn collectie aan de Koning Boudewijnstichting, die ook de continuïteit van de collectie verzekerde door het gebouw aan te kopen waarin ze is ondergebracht. Op die manier leeft het werk van Michel Wittock vandaag voort.

Contacteer ons

NEWSLETTER

Om onze newsletter te krijgen

Nos partenaires

Adresse

23 rue du Bemel
1150 Bruxelles