+32 (0) 2 770 53 33 info@wittockiana.org
MENU
Wie zijn wij ?
Myriam Watthee-Delmotte

Myriam Watthee-Delmotte

Beheer van de Vrienden

Lid worden van de Vrienden van een Museum is een krachtig gebaar van mensen die vinden dat cultuur een essentiële rol in hun leven moet spelen. Een museum als “vriend” kiezen betekent geloven in zijn maatschappelijke opdracht en het willen helpen ontwikkelen.

Vriend worden van de Wittockiana betekent, zoals u weet, toetreden tot de familie van hen die boeken koesteren, niet alleen als voorwerpen, maar ook als onmisbare aanwezigheid in hun vertrouwde wereld.

Wilt u actief deelnemen aan het leven van de Wittockiana? Wenst u te genieten van een aantal voordelen en tegelijk de wetenschappelijke en culturele activiteiten van het museum te steunen? Welkom dan in de kring van Vrienden van de Wittockiana!

-Onze voordelen

  • Gratis toegang tot tentoonstellingen
  • Uitnodiging voor openingen
  • Gratis deelname aan diverse culturele activiteiten georganiseerd voor de Vrienden
  • Gratis toegang tot de documentatiebibliotheek
  • 10% tot 50% korting op de aankoop van catalogi en andere publicaties van het museum
  • Gratis abonnement op de Brief aan de Vrienden van de Wittockiana
    De Brief verschijnt in de loop van elk seizoen om u op de hoogte te brengen van de laatste nieuwtjes over de tentoonstellingen die in het museum worden georganiseerd; hij bevat artikelen over aanwinsten en depots; hij bevat een agenda van evenementen en activiteiten die in het museum of in verband met de collecties worden georganiseerd.

Onze ondersteuning

Er zijn twee manieren om het werk van de Wittockiana, Museum of Art Books and Bookbinding te steunen:

Het jaarlijkse lidgeld van de Vrienden is een concrete en directe steun aan de wetenschappelijke en culturele activiteiten van het museum. In ruil daarvoor biedt het de hierboven opgesomde voordelen.
Het lidmaatschapsgeld wordt jaarlijks betaald, bij voorkeur vóór maart van het lopende jaar.

Studenten (jonger dan 26 jaar): €10
Geassocieerde leden : €40
Leden en hun familie / instellingen 60 €.

Wittockiana
IBAN : BE53 2100 2853 7553
BIC : GEBABEBB
Communicatie : Lidmaatschap + Naam + Vrienden

Donatie aan het Michel Wittock Fonds

Schenkingen aan het Michel Wittock Fonds / Koning Boudewijnstichting worden ter beschikking gesteld van de Wittockiana.
De wet bepaalt dat alleen schenkingen (die zonder tegenprestatie worden gedaan) in aanmerking komen voor een belastingcertificaat. Elke gift gelijk aan of hoger dan €40 is fiscaal aftrekbaar. Een fiscaal attest zal u door de FRB per post worden toegestuurd in het begin van het jaar volgend op de datum van de schenking.
De begunstiger zal zijn of haar naam verbinden aan een specifieke activiteit of actie van de Wittockiana die hij of zij wenst te sponsoren.

Schenkend lid: vanaf € 40
Begunstigd lid: vanaf € 400
Mecenas (bedrijf / particulier): vanaf € 800

Bankgegevens:
Koning Boudewijnstichting
IBAN : BE10 0000 0000 0404
BIC : BPOTBEB1
Mededeling : ***181/2840/00016***