+32 (0) 2 770 53 33 info@wittockiana.org
MENU
Steun ons

Er zijn twee manieren om het werk van de Wittockiana, Museum van Boekkunsten en Boekband, te steunen:

Lidgeld

Het jaarlijkse lidgeld van de Vrienden is een concrete en directe steun aan de wetenschappelijke en culturele activiteiten van het museum. In ruil daarvoor biedt het de hierboven opgesomde voordelen.
Het lidmaatschapsgeld wordt jaarlijks betaald, bij voorkeur vóór maart van het lopende jaar.

Studenten (jonger dan 26 jaar): €10
Geassocieerde leden : €40
Leden en hun familie / instellingen 60 €.

Wittockiana
IBAN : BE53 2100 2853 7553
BIC : GEBABEBB
Communicatie : Lidmaatschap + Naam + Vrienden

Donatie aan het Michel Wittock Fonds

Schenkingen aan het Michel Wittock Fonds / Koning Boudewijnstichting worden ter beschikking gesteld van de Wittockiana.
De wet bepaalt dat alleen schenkingen (die zonder tegenprestatie worden gedaan) in aanmerking komen voor een belastingcertificaat. Elke gift gelijk aan of hoger dan €40 is fiscaal aftrekbaar. Een fiscaal attest zal u door de FRB per post worden toegestuurd in het begin van het jaar volgend op de datum van de schenking.
De begunstiger zal zijn of haar naam verbinden aan een specifieke activiteit of actie van de Wittockiana die hij of zij wenst te sponsoren.

Schenkend lid: vanaf € 40
Begunstigd lid: vanaf € 400
Mecenas (bedrijf / particulier): vanaf € 800

Bankgegevens:
Koning Boudewijnstichting
IBAN : BE10 0000 0000 0404
BIC : BPOTBEB1
Mededeling : ***181/2840/00016***